fbpx ...

Namams ir biurui

Apsauga nuo saulės karščio – “Natural” plėvelė

Plėvelė, kuri sudaro minimalų veidrodinį efektą, puikų saulės šviesos pralaidumą bei efektyvią apsaugą nuo saulės karščio.

Natural plėvelė nuo saulės karščio

Ši plėvelė langams yra labiau skaidresnė, neutralesnė. Turi labai mažą veidrodinį efektą ir gerą šviesos pralaidumą. Siūlome šias plėveles: 

(x – kiek % matomos šviesos patenka pro stiklą, pvz.: SS Natural 70x, pro stiklą patenka 70% matomos šviesos. Kuo mažesnis procentas, tuo tamsesnė plėvelė, tuo mažiau saulės šviesos patenka pro stiklą.)

Veidrodine Plevele Nuo Saules Karscio, Skaidri, Namo Pvz

Natural plėvelė

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.