fbpx ...

Nebūkime abejingi – ieškokime sprendimų.

Šioje sparčiai besikeičiančioje aplinkoje, kurioje miestai nuolat plečiasi, o pastatų skaičius vis daugėja, paukščiai vis dažniau patiria pavojų ir sužeidimus dėl susidūrimo su stiklu. Šią problemą spręsti pradėjo BirdShades®, kurie sukūrė inovatyvią technologiją, galinti apsaugoti paukščius nuo šios grėsmės.

Plėvelė, Apsauganti Paukščius Nuo Atsitrenkimo į Langą

Plėvelė, apsauganti paukščius nuo atsitrenkimo į langą

BirdShades® plėvelės efektyvumas buvo patvirtintas įvairiuose moksliniuose žurnaluose ir yra pagrįstas įrodymais. Įsitikinti galima trijuose moksliniuose tyrimuose, Swaddle et al 2023, Zyśk-Gorczyńska et al 2022 ir Swaddle et al 2020, kuriuose yra atliktas plėvelės aprašymas ir analizavimas.

Tai inovatyvi technologija, kuri gali padėti išsaugoti daugybę paukščių gyvybių. BirdShades® siekia ne tik apsaugoti paukščius nuo susidūrimo su stiklu, bet ir prisidėti prie biologinės įvairovės išsaugojimo miestuose. Tai yra svarbus žingsnis į priekį, siekiant sukurti darnią ir tvarią aplinką, kurioje žmonės rūpinasi gamta.

O Ailuda užduotis yra šią žinią skleisti visoje Lietuvoje. Esame atsakingi už gamtą, todėl privalome užtikrinti, kad mūsų klijuojamos plėvelės nekenkia gamtai, o gali išsaugoti daugybę paukščių.

Kaip plėvelė apsaugo paukščius nuo atsitrenkimo?

Inovatyvios technologijos rado puikų sprendimą, kaip užtikrinti paukščių saugumą ir apsaugoti juos. Tai yra žmogaus akiai nematomos plėvelės, kurios dėka, paukščiai gali skraidyti saugiai.

Pastatas Su Apklijuotais Langais Plėvele, Nuo Paukščių

Kokį atspindį plėvelėje matote jūs –

Šios plėvelės paviršiuje yra specialus UV spindulių apdorojimas, kuris atspindi UV spindulius. Žmogaus akis šių spindulių nemato.

Pastatas Su Apklijuotais Langais Plėvele, Nuo Paukščių Ir Uv Spinduliai

Kokį atspindį plėvelėje mato paukštis –

Štai dauguma paukščių mato UV spindulių atspindį plėvelėje, todėl mato plėvelėje atsispindinčias vertikalias linijas, dėl kurių paukštis išvengia atsitrenkimo į langą.

Tai yra antra pagal dydį žmogaus sukelta grėsmė paukščiams visame pasaulyje. 

Mokslinių tyrimų rezultatai rodo, kad ši apsaugos priemonė žymiai sumažina nelaimingų atsitikimų riziką: dviejuose atskiruose tyrimuose 94,4 % ir 89,2 % paukščių neskrido link stiklo su BirdShades plėvele. BirdShades plėvelė yra vienodai efektyvi kaip ir patikrinta paukščių apsaugos plėvelė su matomomis juodomis ir oranžinėmis vertikaliomis juostelėmis. Tyrimo išvados taip pats rodo, kad paukščiai pro apklijuotus langus skrido apie 25% lėčiau, palyginus su bandymais su nepaklijuotais langais. Tai rodo, kad BirdShades plėvelė sumažina sužalojimo riziką.

Pastato Apklijavimas Plėvele Nuo Paukščių
Plėvelės Klijavimo Specialistas Klijuojantis Plėvelę Ant Lango

Plėvelės klijavimo specialistai

Kaip ir nurodo plėvelės gamintojai, šią plėvelę turi klijuoti specialistai. Plėvelės klijavimo procesas yra sudėtingas ir komplikuotas, todėl neteisingai užklijavus, plėvelės kokybė ir jos efektyvumas gali sumažėti.

Su mūsų, plėvelės klijavimo specialistų, pagalba, plėvelė bus užklijuota profesionaliai ir pagal visus reikalavimus. Mes suprantame, kaip svarbu yra užtikrinti plėvelės efektyvumą bei jos tinkamą prigludimą prie stiklo paviršiaus.

+37062091119

info@ailuda.lt

Taikos pr. 88a, 51182 Kaunas

Stalk’inti mus galite čia

Image
Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.